เทปย้อนหลังรายการเซียนธุรกิจ ร่วมพูดคุยกับ ทนพญ.นิตยา โฉมงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13

2018-03-13 11:13:03 By Admin |  915    0    0

เทปย้อนหลังรายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ร่วมพูดคุยกับ ทนพญ.นิตยา โฉมงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด หรือ Prolab ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 รางวัลเกียรติยศสำหรับเอสเอ็มอีไทยจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1479 (Online : 1)