ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ, วิทยากร, เขตบริการสุขภาพที่ 4 และทีมผู้จัดงาน "วิชาการสัญจร ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมงาน วิชาการสัญจร ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2018-03-12 10:53:41 By Admin |  513    0    0

28619081_1637192633027966_5827931655028417240_o.jpg

28700911_1637192706361292_885746707238690171_o.jpg

29066809_1637192683027961_5193469005705193356_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ, วิทยากร, เขตบริการสุขภาพที่ 4 และทีมผู้จัดงาน "วิชาการสัญจร ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมงาน วิชาการสัญจร ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 52 คน โดยมี นพ.อภิสิทธิ์ ปัทมรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) กล่าวเปิดงาน และมีทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมในการประชุมฯในครั้งนี้

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1625 (Online : 2)