ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาบอราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ที่ได้รับรางวัล "Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13"

2018-03-02 10:49:35 By Admin |  563    0    0

28378621_1626305970783299_8768070138250634216_n.jpg

28516752_1626306150783281_2419236952709385901_o.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาบอราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ที่ได้รับรางวัล "Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13" ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1642 (Online : 6)