สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน

2016-07-07 01:23:38 By Admin |  969    0    0

 

วันนี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่าง ศ.ดร.ทนพ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์  ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ    ศ.ดร.ทนพ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาสภาคณบดีฯ และ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

รายการไฟล์แนบ :
สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน.pdf ( Filesize : 3 MB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1435 (Online : 4)