การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2017-11-18 22:02:44 By Admin |  789    0    0

23659504_1518703568210207_136279495815413957_n.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2058 (Online : 5)