กรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมงาน "เดิน-วิ่ง ทะลุศตวรรษ" หรือ "Sahavate Run" ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย

2017-11-05 21:54:45 By Admin |  894    0    0

23157128_1506537262760171_5667425213236023772_o.jpg

23155030_1506537712760126_1176192075331437081_o.jpg

23376402_1506537482760149_7906196248707473531_n.jpg

23213031_1506537479426816_2010187884779302495_o.jpg

 

เมื่อเช้าที่ผ่านมา กรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมงาน "เดิน-วิ่ง ทะลุศตวรรษ" หรือ "Sahavate Run" ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วาระแห่งการเฉลิมฉลอง 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งมินิมาราธอน และ Fun Run จำนวนทั้งสิ้น 1169 คน

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2054 (Online : 2)