สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ, วิทยากร, เขตบริการสุขภาพที่ 8 และทีมผู้จัดงาน "วิชาการสัญจร ครั้งที่ 2-2561"

2017-11-03 21:52:00 By Admin |  912    0    0

23172594_1504215206325710_1013273828475740187_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ, วิทยากร, เขตบริการสุขภาพที่ 8 และทีมผู้จัดงาน "วิชาการสัญจร ครั้งที่ 2-2561" ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมงาน วิชาการสัญจร ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา รองผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 และ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวเปิดงาน

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2055 (Online : 6)