สมาคมฯ มอบเงินจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์แห่งใหม่ ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข

2017-10-23 21:47:41 By Admin |  879    0    0

22687765_1493610764052821_1597216590733877848_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์แห่งใหม่ ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้อนุมัติเงินจำนวน 4 ล้านบาทถ้วน ให้สภาเทคนิคการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์แห่งใหม่ ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นเงินพร้อมจ่ายเมื่อสภาเทคนิคการแพทย์จะนำเงินไปใช้ในการจัดสร้างที่ทำการสภาฯเท่านั้น

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2054 (Online : 4)