สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ, วิทยากร, เขตบริการสุขภาพที่ 2, ทีมผู้จัดงาน บริษัท AEC Healthcare จำกัด และ Helena Thai Laboratories

2017-10-07 21:42:31 By Admin |  951    0    0

22279455_1479105545503343_4597998442487631504_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ, วิทยากร, เขตบริการสุขภาพที่ 2 และทีมผู้จัดงาน "วิชาการสัญจร ครั้งที่ 1-2561" ทุกท่าน และ ขอขอบพระคุณ บริษัท AEC Healthcare จำกัด และ Helena Thai Laboratories ที่ให้ความสนับสนุนและเข้าร่วมงาน วิชาการสัญจร ในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2049 (Online : 5)