สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2017-09-28 21:26:03 By Admin |  1244    0    0
Language : Thai | English

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้ 

 

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 5537 (Online : 3)