วันมหิดล

2017-09-24 21:19:38 By Admin |  940    0    0
Language : Thai | English

22041968_1467514346662463_6254849932090323795_o.jpg

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

Ref. 1. https://www.hsph.harvard.edu/…/celebrating-thailand-father…/
2. http://www.si.mahidol.ac.th/…/aboutus/panithan/panithan.html

 
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1679 (Online : 2)