ขอขอบพระคุณนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่ร่วมงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ ในงาน Thailand Lab 2017

2017-09-09 20:55:52 By Admin |  527    0    0

21369005_1454712154609349_6818925841237037467_o.jpg

21457680_1454712164609348_1624282121149239287_o.jpg

21458114_1454712337942664_3469947567339354346_o.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่ร่วมงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ ในงาน Thailand Lab 2017 ในวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ห้อง 210 ไบเทค กรุงเทพมหานคร จำนวนถึง 173 ท่าน นอกจากนี้ สมาคมฯขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กรุณาบรรยายให้ความรู้ รวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3468 (Online : 4)