นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษเรื่อง : ๖๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย และบทบาทของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ต่อมวลสมาชิก

2017-08-22 20:38:50 By Admin |  563    0    0

20992821_1439346559479242_2350955469810330737_n.jpg

20953074_1439346562812575_6542845093852485788_n.jpg

20953806_1439347146145850_7515559620715699268_n.jpg

งานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560 ของชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีการบรรยายพิเศษเรื่อง : ๖๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย และบทบาทของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ต่อมวลสมาชิก โดย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมกับการการบรรยายพิเศษ และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.ประนอม คำเที่ยง ในช่วงค่ำมีงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย สำหรับการจัดงานครั้งต่อไป เขตสุขภาพที่10 เป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3467 (Online : 4)