นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้

2017-08-20 20:33:38 By Admin |  506    0    0

20748061_1437493829664515_9069826020087796933_o.jpg

20934789_1437493849664513_7264039619865650287_o.jpg

20953156_1437493886331176_8269474427536437155_n.jpg

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต ทนพ.พลวรรต ทองสุก หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ในโอกาสที่ลาออกจากราชการ และผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ พร้อมเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย วันที่ 20-22 สิงหาคม 2560 งานนี้มีกรรมการสมาคม กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และเทคนิคการแพทย์จากทั่วประเทศเข้าร่วม

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3468 (Online : 4)