คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และชมรมผู้สูงอายุตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัยไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง”

2017-08-12 20:30:08 By Admin |  550    0    0

20728150_1430131453734086_734546142717973502_n.jpg

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และชมรมผู้สูงอายุตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัยไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง” ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และเจาะเลือดเพื่อตรวจเบาหวาน ไขมัน ตับ ไต เก๊าท์ และภาวะซีด กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยมีประชาชนเข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก ณ วัดรังสิต และวัดนาวง จ.ปทุมธานี 

ขอบพระคุณข้อมูลจาก ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3467 (Online : 3)