สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ สมาชิกสมาคมฯ ทนพ.กุล โบราณินทร์

2017-07-31 20:24:30 By Admin |  473    0    0

20526119_1418834204863811_5503466857220231421_n.jpg

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2560 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ สมาชิกสมาคมฯ ทนพ.กุล โบราณินทร์ อดีตผู้อำนวยการกองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข ปัจจุบันคือสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บุกเบิกยุคต้นๆของงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และเป็นผู้ร่วมวางแผนกระจายกำลังคนในสายงานเทคนิคการแพทย์ครอบคลุมสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศไทย ครั้งนี้มี รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร และเลขาธิการ ร่วมด้วย ณ ศาลา 1 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3466 (Online : 4)