สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ทนพ.กุล โบราณินทร์

2017-07-31 20:20:15 By Admin |  453    0    0

20479814_1418796598200905_6532425120469727440_n.jpg

วันนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ทนพ.กุล โบราณินทร์ นักเทคนิคการแพทย์อาวุโส ท่านได้เคยรับราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคยเป็นผู้อำนวยการกองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข โดย ณ วัดสุทธิวราราม ศาลา1 ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา ค่ะ

ขอบพระคุณภาพจาก รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1605 (Online : 4)