โครงการประชาชนสุขภาพดี 60ปีเทคนิคการแพทย์ไทย (ตรัง)

2017-07-16 15:05:46 By Admin |  521    0    0

 

19990390_1402610686486163_7458989981693475210_n.jpg

 

โครงการประชาชนสุขภาพดี 60ปีเทคนิคการแพทย์ไทย 

ปีพ.ศ.2560 วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะมีอายุครบ 60ปีเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ต่อการดูแลสุขภาพประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมการดูแล สุขภาพประชาชน โดยใช้ชื่อ “60ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.เผยแพร่บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อการดูแลสุขภาพประชาชน ในวาระครบรอบ 60 ปี

2. ประชาชน ได้รับการบริการคัดกรองความเสี่ยงทางเทคนิคการแพทย์ต่อภาวะไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง

กิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งที่ สำนักงานกาชาดจังหวัดตรัง (หลังเก่า) และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง และ 

1. กิจกรรม ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดตรัง (หลังเก่า) ข้าง PCU ควนหาญ เซ็นเตอร์พอยท์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00-10.00 น.

- บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจ คัดกรองโรคไต เบาหวานและไขมัน จำนวน 200 คน(อายุ>35 ปี) นัดฟังผลบ่ายที่ห้างโรบินสัน
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ความเสี่ยงและภัยจากภาวะไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง
- จำหน่ายเหรียญพระพุทธชินราช60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย และเหรียญกษาปณ์ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย เพื่อร่วมก่อสร้างอาคารสภาเทคนิคการแพทย์

2. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 11.00-17.00 น.
- บริการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจ คัดกรองโรคเบาหวานและตรวจหมู่เลือด จำนวน 300 คน
- ให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ ความเสี่ยงและภัยจากภาวะไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูงแก่ประชาชนทั่วไปและให้คำปรึกษาผลการตรวจแก่ประชาชนที่มารับผล
- จำหน่ายเหรียญพระพุทธชินราช60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย และเหรียญกษาปณ์ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย เพื่อร่วมก่อสร้างอาคารสภาเทคนิคการแพทย์
- นิทรรศการเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลจาก ทนพญ.ทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล

 

 

19990337_1402610743152824_1570200803666728753_n.jpg

19989289_1402610703152828_3051706471252540556_n.jpg

19990447_1402610753152823_388138286688987546_n.jpg

20155704_1402610886486143_7657119035322279956_n.jpg

 

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1677 (Online : 2)