คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพเขต 7 จัดกิจกรรม ตรวจ แนะนำ สุขขภาพประชาชน เนื่องในวัน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

2017-07-16 14:54:30 By Admin |  665    0    0

19990414_1402605266486705_4659042124486983498_n.jpg

20106648_1402604773153421_7900917516123662676_n.jpg

19989752_1402605029820062_5484485567616724654_n.jpg

20108610_1402605063153392_6079360310506944399_n.jpg

คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพเขต 7 จัดกิจกรรม ตรวจ แนะนำ สุขขภาพประชาชน เนื่องในวัน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ที่ตลาดบางลำภู จ. ขอนแก่น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 โดยมีห้องปฏิบัติการจากภาคเอกชน คือ บริษัทธนบุรีแล็ปเซนเตอร์ ร่วมสนับสนุนจัดบูธให้ความรู้ และ ในงานมีการ รับบริจาคโลหิต ตรวจนำตาลปลายนิ้ว ให้บัตรตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียกับคู่สมรส 50 คู่ นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาความเสี่ยงภาวะอ้วน ความดันโลหิตสูง ค่ะ ^^

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลจาก รศ.ดร.ทนพญ.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1675 (Online : 2)