สมาคมฯขอขอบพระคุณวิทยากร คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ บริษัท และ ผู้เข้าร่วมงานประชุม

2017-06-30 14:13:52 By Admin |  420    0    0

19577062_1386420544771844_3716747417208915406_o.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯขอขอบพระคุณวิทยากร คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ บริษัทที่ร่วมจัดบู้ทแสดงนิทรรศการสินค้า และ ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 โดยในปีนี้ มีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งสิ้น 2,521 ท่าน บู้ทจัดแสดงสินค้าที่มาจากบริษัททั้งในและต่างประเทศจำนวน 230 บู้ท จาก 78 บริษัท ภาควิชาการมีการจัด workshop จำนวน 10 session และมีหัวข้อการประชุมวิชาการ และ panel discussion ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเบื้องต้นจำนวนมาก 

ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ทางสมาคมฯหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสถัดไป

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1601 (Online : 3)