โครงการ "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต 13 (กทม.) โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล/สถาบัน ที่สังกัดกรมการแพทย์ และสังกัด กทม.

2017-06-24 13:27:27 By Admin |  613    0    0

19400545_1379807392099826_8297534494777473942_o.jpg

การจัดงาน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย" 

โครงการ "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง"

เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต 13 (กทม.) โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล/สถาบัน ที่สังกัดกรมการแพทย์ และสังกัด กทม. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30-13.00 น. ณ โรงพยาบาลราชวิถี (ตึกสิรินธร ชั้น 1)

กิจกรรมประกอบด้วย

-นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต เบาหวาน ไขมันสูง และวิชาการ/วิชาชีพ อื่นๆ

-เสวนาวิชาการ ในประเด็นโรคไต เบาหวาน ไขมันสูง จากวิทยากร 3 ท่าน (พล.ต.ท. นพ.กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา, ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ และ ทนพ.อิทธิฤทธิ์ เชาว์เลิศ)

-เจาะเลือดตรวจคัดกรองสุขภาพในกลุ่มโรคไต เบาหวาน ไขมันสูง (Cre, eGFR, lipid. FPG) 

-ให้คำปรึกษาและแปลผลตรวจเลือดโดยทีมนักเทคนิคการแพทย์

-ตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย ใน 5 สถานีวิชาการ

--การแสดงจากทีมงานมืออาชีพ 2 ชุด คือ "จินตลีลา 4 ภาค" และ "โนราตัวอ่อน"

ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลจาก ทนพ.ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธุ์

19467561_1379808205433078_1379142792489937925_o.jpg

19402054_1379808412099724_2361330105392154082_o.jpg

19401817_1379808118766420_8489104715524725068_o.jpg

19264668_1379808062099759_6466096231868511868_o.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)