ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแสดงบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย" โดยการติด #60thAnniversaryThaiMedTech ในโพสต์ในโซเชียลมีเดีย

2017-06-22 13:11:24 By Admin |  473    0    0

19275207_1377839548963277_1758421037040649799_n.jpg

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแสดงบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย" โดยการติด #60thAnniversaryThaiMedTech ในโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เช่น facebook, instagram, line, twitter ที่เกี่ยวข้องกับ "การทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในเชิงสร้างสรรค์" เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในทุกภาคส่วน เช่น โรงพยาบาล บริษัทขายอุปกรณ์การแพทย์ งานวิจัย เป็นต้น 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตลอดมา

รายการไฟล์แนบ :
19275207_1377839548963277_1758421037040649799_n.jpg ( Filesize : 40 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3465 (Online : 3)