ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์อานนท์ บุณยะรัตเวช ได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560

2017-03-10 00:11:43 By Admin |  535    0    0

17239848_1358543794236515_1192411337825054627_o.jpg

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์อานนท์ บุณยะรัตเวช ได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1639 (Online : 2)