สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดส่งเช็คของขวัญทางไปรษณีย์ให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการสมาชิกฯ

2017-02-28 00:09:14 By Admin |  564    0    0

17021358_1262762997137600_1602270131125100783_n.jpg

16998160_1262763000470933_159687922330994235_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดส่งเช็คของขวัญทางไปรษณีย์ให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการสมาชิกฯ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่มีรายชื่อท่านใดที่ยังไม่ได้ ขอให้ติดต่อสมาคมฯ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1677 (Online : 4)