รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติความช่วยเหลือตาม "หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต" เพิ่มเติม

2017-02-20 00:07:07 By Admin |  546    0    0

16298635_1229412043806029_5431672126390265233_n.jpg

รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติความช่วยเหลือตาม "หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต" เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน ในการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 โดยทางสมาคมฯจะติดต่อท่านโดยตรงต่อไป

1. คุณจีรศักดิ์ ญาติรักษ์ 
2. คุณธิดารัตน์ สูนกามรัตน์ 

และสำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือตามเกณฑ์นี้ ขอให้ยื่นความจำนงภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1112 (Online : 3)