สมาคมฯมอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิก

2017-02-20 00:01:58 By Admin |  542    0    0

16836058_1253387291408504_2722449183398050103_o.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งสมาคมจะรับผิดชอบดังนี้

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
- ค่าลงทะเบียนการประชุม
- ค่าที่พัก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงการประชุม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันประชุม

โดยสมาชิก 1 ท่านมีสิทธิส่งไปรษณียบัตร 1 ใบ (ถ้าส่งเกินมากกว่า 1 ใบ จะถูกตัดสิทธิ) พร้อมแจ้งเลขที่สมาชิก (โดยดูจากหน้าซองเอกสารที่ส่งมาจากสมาคมฯ) และ เขียนข้อความด้านหลัง AAMLS 2017

ส่งมาที่

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2560

การพิจารณาผลผู้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯถือเป็นที่สุด

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1101 (Online : 4)