คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเนื่องในวันวาเลนไทน์ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซาขอนแก่น

2017-02-11 23:52:11 By Admin |  544    0    0

16712048_1243527982394435_4447840574792416742_n.jpg

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเนื่องในวันวาเลนไทน์ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซาขอนแก่น โดยวัดความดัน วัดดัชนีมวลกายเจาะเลือดตรวจ Glu GGT AST ALT TP ALB Bili ALP ตรวจหมู่เลือด และเนื่องในปีเฉลิมฉลอง "60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย" จึงได้เจาะเลือดตรวจฟรี 60 คู่ 

นอกจากนี้ อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ได้แปลผล ให้คำแนะนำแบบ "One stop service" และ แจกเอกสารแนะนำเรื่องเบาหวาน อ้วนลงพุง ไขมัน ไต พร้อมกระเป๋า

16508622_1243528035727763_860156309962629510_n.jpg

16708749_1243527995727767_5485405253219334291_n.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)