UPDATED ! นักเทคนิคการแพทย์ และ ประชาชน สามารถร่วมทำบุญเช่าบูชา "เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย”

2017-01-29 23:45:27 By Admin |  629    0    0

16299348_1229329513814282_5544882602603764473_n.jpg

UPDATED !  นักเทคนิคการแพทย์ และ ประชาชน สามารถร่วมทำบุญเช่าบูชา "เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งเป็น

1. เหรียญทองแดงรมสีเม็ดมะขาม พร้อมกล่อง เหรียญละ 100 บาท 

2. เหรียญทองแดงรมสีเม็ดมะขาม พร้อมกล่องกำมะหยี่ เหรียญละ 125 บาท (มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย ต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น)

โดยมีค่าจัดส่ง 50 บาท (ทุกๆ 10 เหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท) โดยแสดงความจำนงได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. 1. ทาง Online มีค่าจัดส่ง http://www.mtc.or.th/news_show1.php?news_id=139

2. ด้วยตนเองที่สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

3. ด้วยตนเองที่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร

ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของสภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จัดทำ "เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย” โดยด้านหน้าเหรียญได้จำลองสมเด็จพระพุทธชินราช และ ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย พร้อมข้อความ ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย และ 29 มิถุนายน 2560 ซึ่งอธิษฐานจิตโดย พระเทพมงคลญาณ (สนธิ์ อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา 

รายได้จากการจําหน่ายทั้งหมด มอบให้สภาเทคนิคการแพทย์ในการจัดสร้างที่ทําการสภาเทคนิคการแพทย์ ณ ตึก สภาวิชาชีพ ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1677 (Online : 2)