ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเช่าบูชา "เหรียญสมเด็จพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย”

2017-01-27 23:38:28 By Admin |  784    0    0

16265942_1227150627365504_8196000378094622502_n.jpg

ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ และ ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมทำบุญเช่าบูชา "เหรียญสมเด็จพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งเป็นเหรียญทองแดงรมสีเม็ดมะขาม พร้อมกล่อง เหรียญละ 100 บาท โดยมีค่าจัดส่ง 50 บาท (ทุกๆ 10 เหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท) โดยแสดงความจำนงได้ที่ http://www.mtc.or.th/reg_m60.php

จากการที่คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของสภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จัดทำ "เหรียญสมเด็จพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย” โดยด้านหน้าเหรียญได้จำลองสมเด็จพระพุทธชินราช และ ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย พร้อมข้อความ ประชาชนสุขภาพดี60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย และ 29 มิถุนายน 2560 ซึ่งอธิษฐานจิตโดย พระเทพมงคลญาณ (สนธิ์ อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา นั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ และ ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมทำบุญเช่าบูชา "เหรียญสมเด็จพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งเป็นเหรียญทองแดงรมสีเม็ดมะขาม พร้อมกล่อง เหรียญละ 100 บาท โดยมีค่าจัดส่ง 50 บาท (ทุกๆ 10 เหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท) โดยแสดงความจำนงได้ที่ http://www.mtc.or.th/reg_m60.php

รายได้จากการจําหน่ายทั้งหมด มอบให้สภาเทคนิคการแพทย์ในการจัดสร้างที่ทําการสภาเทคนิคการแพทย์ ณ ตึก สภาวิชาชีพ ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)