ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017-01-22 23:35:39 By Admin |  687    0    0

16142710_1221261951287705_1490324519097011516_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมฯ และ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 819 (Online : 1)