ขอให้สมาชิกสมาคมฯที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อสมาคมฯเพื่อแจ้งขนาดเสื้อที่ระลึกฯ

2016-12-26 23:20:01 By Admin |  613    0    0

15727364_1198750430205524_2487366352796379834_n.jpg

ขอให้สมาชิกสมาคมฯที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อสมาคมฯเพื่อแจ้งขนาดเสื้อที่ระลึกฯ ที่หมายเลข 02-948-5757-9 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)