ขอเรียนเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 ในหัวข้อ "นักเทคนิคการแพทย์ของแผ่นดิน"

2016-11-22 23:16:23 By Admin |  678    0    0

15085607_1158170734263494_6268631683775013141_n.jpg

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ทุกสายงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 ในหัวข้อ "นักเทคนิคการแพทย์ของแผ่นดิน" #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙

โดยร่วมกันตั้งจิตทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

โดยเขียนว่า ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ท่านจะทำความดีหรือมีจิตมุ่งมั่นจะทำสิ่งใดเพื่อถวายพ่อหลวง โดยโพสต์ใต้ภาพนี้ (สามารถทำในนามบุคคล กลุ่ม และ/หรือแนบรูปสุภาพของท่านและกลุ่มให้เหมาะสมกับการถวายอาลัย) ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23.59 น. 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะนำข้อความ และ/หรือ รูปภาพของท่าน ลงในจุลสารสมาคมฯฉบับดังกล่าว

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอด

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)