สภาเทคนิคการแพทย์ขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านและประชาชนผู้สนใจ ออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย

2016-09-20 23:06:19 By Admin |  699    0    0

14361256_1102253743188527_8608452479612502346_o.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านและประชาชนผู้สนใจ ออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท 

โดยตราสัญลักษณ์จะออกแบบภายใต้แนวคิด "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย" เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ในปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามภาพ 

ส่งผลงานภายใน 20 ตุลาคม 2559 และ ประกาศผล 1 พฤศจิกายน 2559

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1437 (Online : 5)