วีดีโอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

2016-08-20 22:52:33 By Admin |  756    0    0

วีดีโอจากห้องปฏิบัติการ ร.พ.สกลนคร (ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยที่จัดในช่วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559)

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1436 (Online : 3)