สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สมาคมนิสิตเก่าคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชมรมเทคนิคการแพทย์จุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล ผศ.ทนพ.สุพล พลธีระ

2016-08-18 22:46:42 By Admin |  761    0    0

14054178_1073906089356626_8226340650151712448_n.jpg

เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สมาคมนิสิตเก่าคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชมรมเทคนิคการแพทย์จุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล ผศ.ทนพ.สุพล พลธีระ อดีตนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2515 - พ.ศ.2517 ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน และ ได้มอบปัจจัยในการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมฯ

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1437 (Online : 1)