สมาคมฯขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ทนพ.พิชัย ทองธราดล และ ได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

2016-08-08 22:42:56 By Admin |  724    0    0

13906962_1066260286787873_8675286637381471802_n.jpg

13921142_1066256706788231_1691705498128309239_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ทนพ.พิชัย ทองธราดล และ ได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1437 (Online : 1)