ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

2016-07-24 22:38:29 By Admin |  737    0    0

13719588_1055082551238980_7989915074425741619_o.jpg

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยที่จัดในช่วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 

โดยทางสมาคมฯจะติดต่อกลับไปยังผู้ได้รับรางวัลทุกกิจกรรม

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1437 (Online : 5)