วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน "เทคนิคการแพทย์ไทย"

2016-06-28 20:34:02 By Admin |  339    0    0
Language : Thai | English

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน "เทคนิคการแพทย์ไทย" 

เมื่อ 59 ปีที่แล้ว รุ่นพี่ของเราเริ่มต้นกับคำว่า "เทคนิคการแพทย์" ณ ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล... แต่ ณ เวลานี้ เราก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์ งานของเราอยู่ในห้องปฏิบัติการ และ นอกห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ลงไปถึงระดับชุมชน งานวิจัย หรืองานด้านอุปกรณ์การแพทย์ ก็ล้วนแต่หวังให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2330 (Online : 7)