สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สภาเทคนิคการแพทย์ และ เทคนิคการแพทย์มหิดลรุ่น 14 ได้เป็นเจ้าภาพ และ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ศ.ดร.ทนพญ.นิลวรรณ เพชระบูรณิน

2016-02-22 23:00:45 By Admin |  1000    0    0

12744392_957155997698303_4401700031983521862_n.jpg

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สภาเทคนิคการแพทย์ และ เทคนิคการแพทย์มหิดลรุ่น 14 ได้เป็นเจ้าภาพ และ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ศ.ดร.ทนพญ.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาสภาเทคนิคการแพทย์ ณ ศาลา 10 วัดธาตุทอง โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมฟังธรรมและไว้อาลัย

นอกจากนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ล่วงลับให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท

 

12512438_957156014364968_7583261345298339914_n.jpg
12745431_957156021031634_8863706036139659399_n.jpg
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1439 (Online : 2)