สมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือ ทนพ.นิทัศน์ ซึ่งเป็นสมาชิกฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

2015-10-02 22:39:09 By Admin |  923    0    0

12108985_888485191232051_5531384952261799242_n.jpg

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันธ์ กรรมการฯ ได้เป็นตัวแทนสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือ ทนพ.นิทัศน์ ซึ่งเป็นสมาชิกฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 846 (Online : 1)