สมาคมฯขอขอบคุณนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Common problem in coagulation test and renal function test ในงาน Thailand Lab 2015

2015-09-09 22:34:06 By Admin |  984    0    0

 

 

11009982_878163605597543_3707708916373452507_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Common problem in coagulation test and renal function test ในงาน Thailand Lab 2015 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม. โดยทางสมาคมฯหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป

 

12006635_878164582264112_8405167109646046699_o.jpg

1557400_878164025597501_6061764382101334803_o.jpg

11951546_878164368930800_2471933631114471881_o.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3087 (Online : 5)