สมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน "จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

2015-08-14 22:24:49 By Admin |  1001    0    0

11896003_865278250219412_824641053473442101_n.jpg

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ กรรมการและวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นตัวแทนสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน "จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" จำนวน 50,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก 

 

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3087 (Online : 3)