ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558

2015-08-13 22:22:16 By Admin |  924    0    0

11873426_864761420271095_515216396901993342_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เรื่อง

10.30 น. – 12.00 น. Common Problems in coagulation testing โดย รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร

13.30 น. – 15.00 น. Common Problems in renal function test โดย รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย

ณ ห้อง ประชุมสัมมนา MR 220-22 EH105-107 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม.


ลงทะเบียนฟรีโดยจำกัดจำนวน สามารถสำรองที่นั่งที่ http://thailandlab.com/ และ สมาคมฯกำลังดำเนินการยื่นขออนุมัติคะแนน CMTE

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3090 (Online : 6)