พิธีส่งมอบงานนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (วาระ 2558-2561)

2015-08-02 20:41:35 By Admin |  1008    0    0

11217979_858889600858277_4347809221696860643_n.jpg

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีส่งมอบงานนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (วาระ 2558-2561) ให้แก่ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

11816827_858902874190283_4210414482420657160_n.jpg

11836640_858890487524855_3539892167387973737_n.jpg

11813323_858890507524853_2193733079722959002_n.jpg

11836850_858890700858167_3601739519855780478_n.jpg

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3087 (Online : 4)