ขอแสดงความยินดี แด่ ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร ในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2560

2018-02-23 20:39:26 By Admin |  872    0    0

ok-แสดงความยินดี คุณนิเวศน์.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี แด่ ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร ที่ปรึกษาสมาคมฯ ในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อการยกย่อง เชิดชูศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3281 (Online : 7)