สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี แด่นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการดีเด่น

Admin |  2017-04-04 01:38:55 |  131 |  0 |  0 

Picture1.png

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี แด่

  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ ทนพ.ทินกร หอมสมบัติ หัวหน้างานธนาคารเลือด รพ.หนองบัวลำภู และ ทนพญ.กชกร ทองสุขแก้ง รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  • ข้าราชการดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็น ข้าราชการดีเด่น และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559

Copyright © 2009-2015 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย