สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี แด่นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการดีเด่น

2017-04-04 01:38:55 By Admin |  423    0    0

Picture1.png

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี แด่

  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ ทนพ.ทินกร หอมสมบัติ หัวหน้างานธนาคารเลือด รพ.หนองบัวลำภู และ ทนพญ.กชกร ทองสุขแก้ง รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  • ข้าราชการดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็น ข้าราชการดีเด่น และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559

Copyright © 2009-2018 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1924 (Online : 3)