หนังสั้น เรื่อง "On Call บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย" โดย ทนพญ.ชะญานิษฐ์ พุทธานุ งานชันสูตร

2017-06-29 14:36:43 By Admin |  269    0    0

 

คลิปวีดีโอ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ใน concept "บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย"

รางวัลที่ 3 หนังสั้น เรื่อง "On Call บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย" โดย ทนพญ.ชะญานิษฐ์ พุทธานุ งานชันสูตร โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

Copyright © 2009-2019 The Association of Medical Technologist of Thailand
Web counter : 2330 (Online : 7)