นายกสภาฯและนายกสมาคมฯ เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2017-03-16 01:00:16 By Admin |  1209    0    0

Picture1.png

 

ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าพบ  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือและให้ข้อมูล ดังนี้
            1. เนื่องในโอกาสที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุครบ 60ปี ใน วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นี้ ทางองค์กรวิชาชีพได้ร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนโดยผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ ในโครงการ “60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง” จึงขอความร่วมมือทางกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้มีการดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน 6,000 ราย ทั่วทุกเขตสุขภาพ

            2. ขอเรียนเชิญ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายเกียรติยศ หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ด้านสาธารณสุข” ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-10.30 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และร่วมดำเนินการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 41

            3.ได้มอบเหรียญพระพุทธชินราช ประชาชนสุขภาพดี 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง เป็นที่ระลึก

            ครั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชื่นชม ยินดี กับวาระครบ 60ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ สามารถช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพของประชาชนได้มาก จึงอยากให้ร่วมกันรักษาความดีนี้ไว้ และขอให้แสดงบทบาทในการเข้าร่วมในภารกิจการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกระดับบริการ โดยเฉพาะการบริการระดับปฐมภูมิ ที่มีความสำคัญ และเป็นเป้าหมายหลักของกระทรวง ฯ เพื่อสุขภาพของคนไทยร่วมกัน กระทรวงสาธารณสุข ยินดีสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1631 (Online : 3)