เว็บบอร์ด » ถามตอบปัญหา » ถามตอบปัญหา
หัวข้อกระทู้ : รับสมัครงาน ตำแหน่ง Education Specialist จบด้านเทคนิคการแพทย์
#1 [2019-04-11 10:08:47] Edit | Delete ]
eforlaim
พิชากร กันวงษ์
114.109.228.16
< รับสมัครงาน ตำแหน่ง Education Specialist จบด้านเทคนิคการแพทย์ >

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับ Product ด้าน Chemistry, point of Care  และ Immunology แก่ผู้แทนขาย
 • ให้ข้อมูลและคำปรึกษารวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Product ด้าน Chemistry, Point of careและ Immunology แก่ผู้ใช้งานและ Area Application Specialist
 • ทำ SPC ในห้องปฏิบัติการที่กำหนดไว้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ แก่ห้องปฏิบัติการ (Product Presentation)
 •  จัดทำ Workshop / Symposium สำหรับ Product ด้าน Chemistry , point of care และ  Immunology
 • ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น R&D, ทำเอกสาร, เช็เครื่องมือก่อนส่ง
 • ดูแลเครื่อง Automation, Versacell,
 • **** เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ + ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ****

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการด้านเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ LAB อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความรับผิดชอบ และสามารถออกงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 

ชื่อผู้ติดต่อ : พิชากร     E-mail   :   hrd@eforl-aim.com

ที่อยู่ : 184 Rajvithee Road, Bangyee Khan, Bangplad, Bangkok 10700

โทรศัพท์ : 0-2883-0871-79 ต่อ 604,095-593-5578

โทรสาร : 0-2424-0531

โฮมเพจ : http://www.eforl-aim.com/

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

 • ค่าทำงานล่วงเวลา

 • ค่ายินดีมงคลสมรส

 • ค่ารักษาพยาบาล 1 เท่าของเงินเดือน

 • ค่าสันทนาการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

 • ประกันสังคม

 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

 • โบนัสประจำปี เดือน

ตอบกระทู้
Copyright © 2009-2020 The Association of Medical Technologist of Thailand
Web counter : 1641 (Online : 5)