เว็บบอร์ด » ถามตอบปัญหา » ถามตอบปัญหา
หัวข้อกระทู้ : รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ เพศ ชาย (คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านการแพ
#1 [2019-04-10 12:01:38] Edit | Delete ]
ละออ
ละออ ชัยลือกิจ
202.28.179.6
< รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ เพศ ชาย (คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านการแพ >

จบป ตรี เทคนิคการแพทย์

จบปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา

งานที่ทำจะเน้นด้านการวิจัยทางการแพทย์เป็นหลัก ทางชีวเคมี ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยliquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)ที่หลากหลายชนิด  

รับสมัครทั้งมีประสบการณ์และคนจบใหม่ระดับปริญญาโท

สถานที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หากรักในงานวิจัย ท่านจะได้รับความก้าวหน้าในการงานที่รวดเร็ว

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.ละออชัยลือกิจ โทร 081-6285751

สามารถส่งเอกสารสมัคร ได้ที่ laor.cha@mahidol.ac.th

ตอบกระทู้
Copyright © 2009-2020 The Association of Medical Technologist of Thailand
Web counter : 1608 (Online : 5)